נופי ארגמן - מחיר למשתכן

03

דירות למשתכן

דירות לשוק החופשי

המספרים מהווים שטח דירה + מרפסת

לחיצה להורדת התכנית

מגדלים - בנין מס׳ 1

קומה

13

G-1

6 חדרים

178 + 54 + מחסן

G-2

6 חדרים

178 + 54 + מחסן

קומה

12

D-4

6 חדרים

160 + 11

F-2

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-2

5 חדרים

141 + 11

קומה

11

D-4

6 חדרים

160 + 11

F-2

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-2

5 חדרים

141 + 11

קומה

10

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-21

5 חדרים

141 + 11

קומה

9

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-21

5 חדרים

141 + 11

קומה

8

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-1

6 חדרים

142 + 11 + מחסן

קומה

7

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-1

6 חדרים

142 + 11 + מחסן

קומה

6

D-1

6 חדרים

159 + 55

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

D-2

6 חדרים

159 + 55

קומה

5

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-2

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

4

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

3

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

2

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

1

A-G1

3 חדרים

82+ 124 גינה + מחן

B-G1

4 חדרים

109 + 73 גינה + מחסן

B-G2

4 חדרים

109 + 74 גינה + מחסן

A-G2

3 חדרים

82 + 154 גינה + מחסן

שטח הגינה הכולל, הינו סכום שטח הגינה ושטח המרפסת המופיע בתכנית

מגדלים - בנין מס׳ 2

קומה

13

G-1

6 חדרים

178 + 54 + מחסן

G-2

6 חדרים

178 + 54 + מחסן

קומה

12

D-4

6 חדרים

160 + 11

F-2

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-2

5 חדרים

141 + 11

קומה

11

D-4

6 חדרים

160 + 11

F-2

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-2

5 חדרים

141 + 11

קומה

10

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-21

5 חדרים

141 + 11

קומה

9

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-21

5 חדרים

141 + 11

קומה

8

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-2

6 חדרים

142 + 11 + מחסן

קומה

7

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-1

6 חדרים

142 + 11 + מחסן

קומה

6

D-1

6 חדרים

159 + 55

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

D-2

6 חדרים

159 + 55

קומה

5

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-2

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

4

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

3

A-1

3 חדרים

83+ 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

2

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

1

A-G3

3 חדרים

82 + 102 גינה + מחסן

B-G3

4 חדרים

109 + 73 גינה + מחסן

B-G4

4 חדרים

109 + 74 גינה + מחסן

A-G4

3 חדרים

82 + 115 גינה + מחסן

שטח הגינה הכולל, הינו סכום שטח הגינה ושטח המרפסת המופיע בתכנית

מגדלים - בנין מס׳ 3

קומה

13

G-1

6 חדרים

178 + 54 + מחסן

G-2

6 חדרים

178 + 54 + מחסן

קומה

12

D-4

6 חדרים

160 + 11

F-2

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-2

5 חדרים

141 + 11

קומה

11

D-4

6 חדרים

160 + 11

F-2

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-2

5 חדרים

141 + 11

קומה

10

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-21

5 חדרים

141 + 11

קומה

9

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-21

5 חדרים

141 + 11

קומה

8

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-2

6 חדרים

142 + 11 + מחסן

קומה

7

D-3

6 חדרים

160 + 11

F-1

4 חדרים

102 + 11 + מחסן

E-1

6 חדרים

142 + 11 + מחסן

קומה

6

D-1

6 חדרים

159 + 55

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

D-2

6 חדרים

159 + 55

קומה

5

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-2

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

4

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

3

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

2

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

B-1

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

C

3 חדרים

84 + 13 + מחסן

B-2

4 חדרים

109 + 11 + מחסן

A-1

3 חדרים

83 + 11 + מחסן

קומה

1

A-G5

3 חדרים

82 + 106 גינה + מחסן

B-G5

4 חדרים

109 + 122 גינה + מחסן

B-G6

4 חדרים

109 + 74 גינה + מחסן

A-G6

3 חדרים

82 + 137 גינה + מחסן

שטח הגינה הכולל, הינו סכום שטח הגינה ושטח המרפסת המופיע בתכנית

02

ושאחי את עמלה

משרד ראשי ירושלים
דרך חברון 101, בית הנציב, ירושלים,

טלפון: 02-5001758 פקס: 02-5466735
משרד מכירות מודיעין 073-3318024
מחלקת כספים – ריקי dayar@w-a.co.il
מכירות נופי ארגמן – שוק חופשי – אורלי sales@w-a.co.il
מכירות נופי ארגמן מחיר למשתכן – רחלי moreshet@w-a.co.il

עיצוב ובניית האתר: רן לוי +

דילוג לתוכן