נופי ארגמן - מחיר למשתכן

03

דירות למשתכן

דירות לשוק החופשי

המספרים מהווים שטח דירה + מרפסת

לחיצה להורדת התכנית

מדורגי ארגמן - בניין מספר 1

5

I

6 חדרים

157 + 111 + מחסן

J

6 חדרים

141 + 131 + מחסן

4

D3-1

5 חדרים

122 + 11

D4-1

5 חדרים

122 + 11

E2-1

5 חדרים

122 + 12

E2-1

5 חדרים

122 + 12

3

D1-1

5 חדרים

124 + 25 + מחסן

D2-1

5 חדרים

124 + 25 + מחסן

E1-1

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

E3-1

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

2

F

5 חדרים

132+ 23

F

5 חדרים

132 + 23

E1-1

5חדרים

123+ 13+ מחסן

E2-1

5חדרים

123 + 13+ מחסן

1

G1-1

6 חדרים

143 + 39

G2-1

6 חדרים

143 + 39

C3-1

4 חדרים

103 + 12 + מחסן

C4-1

4 חדרים

103 + 12 + מחסן

0

A3-1

3 חדרים

83 + 12 + מחסן

B3-1

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

B3-1

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

A3-1

3 חדרים

83 + 12 + מחסן

דירת גן

C1-1

4 חדרים

103 + 118 + מחסן

דירת גן

C2-1

4 חדרים

103 + 92 + מחסן

1-

A1-1

3 חדרים

84 + 49 + מחסן

B1-1

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

B2-1

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

A2-1

3 חדרים

84 + 60 + מחסן

2-

H2-1

6 חדרים

147 + 28 + מחסן

H3-1

6 חדרים

147 + 26 + מחסן

3-

H1-1

6 חדרים

147 + 139 גינה + מחסן

שטח הגינה הכולל, הינו סכום שטח הגינה ושטח המרפסת המופיע בתכנית

מדורגי ארגמן - בניין מספר 2

5

I

6 חדרים

157 + 111 + מחסן

J

6 חדרים

141 + 131 + מחסן

4

D3-1

5 חדרים

122 + 11

D4-1

5 חדרים

122 + 11

E2-1

5 חדרים

122 + 12

E2-1

5 חדרים

122 + 12

3

D1-2

5 חדרים

124 + 25 + מחסן

D2-2

5 חדרים

124 + 25 + מחסן

E1-2

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

E3-2

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

2

F

5 חדרים

134 + 24 + מחסן

F

5 חדרים

132 + 23

E1-2

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

E2-2

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

1

G1-1

6 חדרים

143 + 39

G2-1

6 חדרים

143 + 39

C3-2

4 חדרים

103 + 12 + מחסן

C4-2

4 חדרים

103 + 12 + מחסן

0

A3-2

3 חדרים

83 + 12 + מחסן

B3-2

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

B3-2

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

A3-2

3 חדרים

83 + 12 + מחסן

דירת גן

C1-2

4 חדרים

103 + 103 + מחסן

דירת גן

C2-2

4 חדרים

103 + 79 + מחסן

1-

A1-2

3 חדרים

84 + 35 + מחסן

B1-2

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

B2-2

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

A2-2

3 חדרים

84 + 48 + מחסן

2-

H2-2

6 חדרים

147 + 26 + מחסן

H3-2

6 חדרים

147 + 26 + מחסן

3-

H1-2

6 חדרים

147 + 113 גינה + מחסן

שטח הגינה הכולל, הינו סכום שטח הגינה ושטח המרפסת המופיע בתכנית

מדורגי ארגמן - בניין מספר 3

5

I

6 חדרים

157 + 111 + מחסן

J

6 חדרים

141 + 131 + מחסן

4

D3-1

5 חדרים

122 + 11

D4-1

5 חדרים

122 + 11

E2-1

5 חדרים

122 + 12

E2-1

5 חדרים

122 + 12

3

D1-3

5 חדרים

124 + 25 + מחסן

D2-3

5 חדרים

124 + 25 + מחסן

E1-3

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

E3-3

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

2

F

5 חדרים

134 + 24 + מחסן

F

5 חדרים

132 + 23

E1-3

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

E2-3

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

1

G1-1

6 חדרים

143 + 39

G2-1

6 חדרים

143 + 39

C3-3

4 חדרים

103 + 12 + מחסן

C4-3

4 חדרים

103 + 12 + מחסן

0

A3-3

3 חדרים

83 + 12 + מחסן

B3-3

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

B3-3

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

A3-3

3 חדרים

83 + 12 + מחסן

דירת גן

C1-3

4 חדרים

103 + 82 + מחסן

דירת גן

C2-3

4 חדרים

103 + 106 + מחסן

1-

A1-3

3 חדרים

84 + 48 + מחסן

B1-3

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

B2-3

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

A2-3

3 חדרים

84 + 36 + מחסן

2-

H2-3

6 חדרים

147 + 26 + מחסן

H3-3

6 חדרים

147 + 26 + מחסן

3-

H1-3

6 חדרים

147 + 112 גינה + מחסן

שטח הגינה הכולל, הינו סכום שטח הגינה ושטח המרפסת המופיע בתכנית

מדורגי ארגמן - בניין מספר 4

5

I

6 חדרים

157 + 111 + מחסן

J

6 חדרים

141 + 131 + מחסן

4

D3-1

5 חדרים

122 + 11

D4-1

5 חדרים

122 + 11

E2-1

5 חדרים

122 + 12

E2-1

5 חדרים

122 + 12

3

D1-4

5 חדרים

124 + 25 + מחסן

D2-4

5 חדרים

124 + 25 + מחסן

E1-4

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

E3-4

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

2

F

5 חדרים

134 + 24 + מחסן

F

5 חדרים

132 + 23

E1-4

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

E2-4

5 חדרים

123 + 13 + מחסן

1

G1-1

6 חדרים

143 + 39

G2-1

6 חדרים

143 + 39

C3-4

4 חדרים

103 + 12 + מחסן

C4-4

4 חדרים

103 + 12 + מחסן

0

A3-4

3 חדרים

83 + 12 + מחסן

B3-4

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

B3-4

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

A3-4

3 חדרים

83 + 12 + מחסן

דירת גן

C1-4

4 חדרים

103 + 131 + מחסן

דירת גן

C2-4

4 חדרים

103 + 74 + מחסן

1-

A1-4

3 חדרים

84 + 35 + מחסן

B1-4

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

B2-4

3 חדרים

84 + 12 + מחסן

A2-4

3 חדרים

84 + 60 + מחסן

2-

H2-4

6 חדרים

147 + 29 + מחסן

H3-4

6 חדרים

147 + 26 + מחסן

3-

H1-4

6 חדרים

147 + 113 גינה + מחסן

שטח הגינה הכולל, הינו סכום שטח הגינה ושטח המרפסת המופיע בתכנית

02

ושאחי את עמלה

משרד ראשי ירושלים
דרך חברון 101, בית הנציב, ירושלים,

טלפון: 02-5001758 פקס: 02-5466735
משרד מכירות מודיעין 073-3318024
מחלקת כספים – ריקי dayar@w-a.co.il
מכירות נופי ארגמן – שוק חופשי – אורלי sales@w-a.co.il
מכירות נופי ארגמן מחיר למשתכן – רחלי moreshet@w-a.co.il

עיצוב ובניית האתר: רן לוי +

דילוג לתוכן